„Jak souvisí životní prostředí se zdravím ekosystémů a zdravím lidí? Na to přijdete studiem biologie, chemie a společenských věd.“

student Ondra

Studiem programu Životní prostředí a zdraví porozumíte environmentálním otázkám a vlivu prostředí na zdraví člověka a populací. Díky získaným znalostem a jejich vzájemným propojením budete schopni formulovat příčinu současných problémů a navrhnout jejich řešení. Studiem vás provedou odborníci zapojeni do mezinárodních výzkumných projektů, kteří vás seznámí s jednotlivými složkami životního prostředí a aktuálními environmentálními změnami.

Během studia oboru Životní prostředí a zdraví si osvojíte teoretické znalosti na praktických seminářích, laboratorních cvičeních a během terénních exkurzí. Zlepšíte si své jazykové kompetence studiem v mezinárodním prostředí výzkumného centra RECETOX a studijními a výzkumnými pobyty u zahraničních partnerů a univerzit.

Důležité informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info